Phân công lịch trực tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Nông Thượng

0
269

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Nông Thượng về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân xã Nông Thượng;

Ngày 17/02/2023, UBND xã Nông Thương đã ban hành Thông báo số 14/TB-UBND về phân công lịch trực tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Nông Thượng.

Chi tiết Thông báo xem tại: TB lịch trực BPMC T2-2023

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here