Số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử công vụ của Ủy ban nhân dân xã Nông Thượng năm 2024

0
190

Để tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động công vụ trên địa bàn xã, Ủy ban nhân dân xã Nông Thượng thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan, thư điện tử để tiếp nhận thông tin tố cáo hành vi tham nhũng, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức; tiếp nhận các góp ý về quy trình, thủ tục hành chính, các thông tin, vướng mắc của các cá nhân, tổ chức đối với hoạt động của Ủy ban nhân dân xã và các ban ngành, chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, cụ thể như sau:

  1. Địa chỉ cơ quan: Trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND- UB MTTQ Việt Nam xã Nông Thượng (Thôn Nà Bản, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn)

– Số điện thoại: 02093.871.571

  1. Số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử công vụ:

– Ông: Triệu Văn Nhúc – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, số điện thoại di động: 0396.712.621.

– Địa chỉ hộp thư điện tử: nhuctv.tp@backan.gov.vn

  1. Mục đường dây nóng trên Trang thông tin điện tử xã Nông Thượng: Truy cập đường link  https://nongthuong.backancity.gov.vn chọn mục Liên hệ – góp ý.

Ủy ban nhân dân xã Nông Thượng trân trọng thông báo./.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here