HOẠT ĐỘNG ĐẢNG ỦY

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

0
Chiều ngày 30/8/2021, Công đoàn cơ sở xã Nông Thượng phối hợp với Công đoàn trường THCS Nông Thượng; Công đoàn trường Tiểu học...

HOẠT ĐỘNG MTTQ & ĐOÀN THỂ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

0
Chiều ngày 30/8/2021, Công đoàn cơ sở xã Nông Thượng phối hợp với Công đoàn trường THCS Nông Thượng; Công đoàn trường Tiểu học...

HOẠT ĐỘNG UBND

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

0
Chiều ngày 30/8/2021, Công đoàn cơ sở xã Nông Thượng phối hợp với Công đoàn trường THCS Nông Thượng; Công đoàn trường Tiểu học...

HOẠT ĐỘNG HĐND

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

0
Chiều ngày 30/8/2021, Công đoàn cơ sở xã Nông Thượng phối hợp với Công đoàn trường THCS Nông Thượng; Công đoàn trường Tiểu học...