HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA CHỦ TỊCH UBND XÃ VỚI THANH NIÊN NĂM 2024

0
19

Thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và Nghị định 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 26/4/2024 của UBND xã Nông Thượng về tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã với thanh niên năm 2024; Ngày 28/5/2024, UBND xã Nông Thượng đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên thành phố Bắc Kạn với khát vọng phát triển”. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phượng Hoàng Minh – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, Triệu Văn Nhúc – Chủ tịch UBND xã, Nông Thị Thiệp – Chủ tịch UB MTTQ xã cùng các trưởng các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức và 20 đại biểu là đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã.

Tại buổi đối thoại, các đại biểu xã đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý thanh niên trong 5 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2024, chương trình mục tiêu phát triển Thanh niên, các chính sách dành cho Thanh niên của xã trong những năm qua và trong thời gian tới. Một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế – xã hội của xã năm 2023 và những tháng đầu năm 2024 trên địa bàn xã.

 

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm các đại biểu thanh niên của xã đã cùng nhau thảo luận sôi nổi và đã có 10 đại biểu thanh niên phát biểu ý kiến trực tiếp với Chủ tịch UBND xã; với những vấn đề Thanh niên xã nhà quan tâm như về hỗ trợ vốn cho Thanh niên khởi nghiệp; chính sách để Thanh niên phát triển kinh tế; các vấn đề liên quan đến đào tạo nghề và giới thiệu việc làm, phát triển kinh tế tại địa phương  … Các vấn đề đại biểu Thanh niên phát biểu tại Hội nghị đối thoại đã được lãnh đạo UBND xã trao đổi thông tin kịp thời.

Qua Hội nghị đối thoại, Chủ tịch UBND xã cũng bày tỏ nguyện vọng trong thời gian tới bên cạnh trách nhiệm của Đảng, chính quyền và các ngành đoàn thể của địa phương trong việc quan tâm, chăm lo, giải quyết các nhu cầu chính đáng của Thanh niên trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của địa phương; thì các bạn đoàn viên – thanh niên trong xã cũng phải có tinh thần trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, không ngừng nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, vận dụng, ứng dụng tốt những kiến thức, kĩ năng từ trong thực tiễn vào cuộc sống; tích cực tham gia hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp, làm giàu cho bản thân, gia đình tại địa phương.

Cũng trong tại Hội nghị đối thoại, đồng chí Phượng Hoàng Minh – Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong công cuộc đổi mới của địa phương, đất nước, đặc biệt trong công tác chuyển đối số, thanh niên lại là một lực lượng cần phải phát huy và đẩy mạnh hơn; đồng thời, khuyến khích thanh niên cũng cần nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, vận dụng các kỹ thuật khoa học công nghệ hiện đại áp dụng vào phát triển sản xuất, tìm kiếm các cơ hội tạo việc làm, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho bản thân, gia đình và xã hội.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here