QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của dịch vụ công “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” thực hiện trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn

0
105

Ngày 27/3/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 495/QĐ-UBND về Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của dịch vụ công “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” thực hiện trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here