Nghị định số 36/2024/NĐ-CP quy định chi tiết xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”về văn học, nghệ thuật

0
52

Nghị định số 36/2024/NĐ-CP quy định chi tiết xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”về văn học, nghệ thuật
Chi tiết tại file sau:

NĐ SỐ 36 QUY ĐỊNH XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH, …VỀ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here