Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Nông Thượng khoá VII, nhiệm kỳ 2023-2028

0
312

Ngày 10/01/2023, Hội Nông dân xã Nông Thượng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Phạm Thị Sinh, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn. Dự Đại hội có Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức xã và 65 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 500 hội viên nông dân xã Nông Thượng.

Với chủ đề Đại hội là: “Đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Nông Thượng lần thứ VII đã đánh giá những thành tích, kết quả đã đạt được nhiệm kỳ 2018-2023, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân xã Nông Thượng phối hợp tổ chức được 109 buổi tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, văn bản của Hội, cấp ủy chính quyền địa phương cho 3.085 lượt cán bộ, hội viên nông dân. Vận động hội viên tích cực tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới đóng góp được 2.016 ngày công lao động, hiến đất hơn 1.400m2. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững Trong nhiệm kỳ có 726 lượt hộ hội viên đăng ký và có 393 lượt hộ đạt đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hội Nông dân xã đã tích cực trong các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, mô hình sản xuất thân thiện với môi trường… Qua đó đã góp phần xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, góp phần vào phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, hoàn thành xây dựng xã Nông Thượng đạt chuẩn nông thôn mới.

Kết quả đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Nông Thượng khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 09 đồng chí; đồng chí Triệu Thị Thanh Hiếu tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân xã; đồng chí Phượng Thị Vân được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 20 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Nông Thượng khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028

Với tinh thần trách nhiệm và sự đoàn kết, cán bộ hội viên Nông dân xã Nông Thượng quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội đã đề ra.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here