HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM MỘT CỬA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC TÂN DÂN TRIỂN KHAI

0
115

Ngày 10/4/2023 Uỷ ban nhân dân xã Nông Thượng ban hành Công văn số 74/CV-UBND về hướng dẫn tra cứu, khai thác thông tin trực tuyến trên CSDL quốc gia về dân cư trên hệ thống Một cửa điện tử.

Theo đó, hệ thống Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công của tỉnh đã được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hiện nay, cán bộ, công chức có tài khoản tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã có thể tra cứu, khai thác thông tin trực tuyến trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cụ thể hướng dẫn tại file sau:

13. cach thưc tra cua CSDL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here