Thực hiện Nghi thức chào cờ đầu tuần hằng tháng

0
190

Quán triệt thực hiện các văn bản của cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo  nghiêm túc việc thực hiện “Nghi thức chào cờ” đầu tuần hằng tháng tại đơn vị.

Đúng 7 giờ 00 phút, sáng thứ Hai, tuần đầu tháng, tại sân trụ sở Ủy ban nhân dân xã Nông Thượng, cán bộ, công chức cơ quan trong không khí trang nghiêm, dưới lá cờ Tổ quốc đã thực hiện Nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca. Sau Lễ chào cờ, cơ quan tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã đã đánh giá những việc làm nổi bật trong các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị; thông tin tình hình thời sự nổi bật của quốc tế, trong nước, của tỉnh và của thành phố và triển khai ngắn gọn nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới…Việc tổ chức sinh hoạt tư tưởng chính trị dưới Nghi thức chào cờ được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, thiết thực.

Việc tổ chức Nghi thức chào cờ nhằm tạo ý thức rèn luyện tác phong, chấp hành nghiêm túc giờ giấc và tinh thần làm việc của cán bộ, công chức cơ quan. Đồng thời, cũng thể hiện cụ thể hành động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị. Qua đó, giáo dục truyền thống cách mạng, ý nghĩa thiêng liêng của việc chào cờ, hát quốc ca; nâng cao tinh thần yêu nước và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần làm chuyển biến trong nhận thức, thái độ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here