Tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Nông Thượng nhiệm kỳ 2022-2025

0
351

Thực hiện Kế hoạch số 55-KH/ĐU ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nông Thượng về đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, Đảng ủy xã Nông Thượng đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

Từ ngày 08/8/2022 đến ngày 29/9/2022, 18/18 chi bộ đã hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng kế hoạch, đảm bảo đúng quy định của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng ở cơ sở, thông qua đại hội, các chi bộ đã kiểm điểm, đánh giá sự lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022 và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022-2025.

Với tinh thần tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, Đại hội các chi bộ đã tiến hành bầu chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 bảo đảm tính kế thừa, phát triển. Kết quả, đại hội các chi bộ đã bầu được 48 đồng chí chi ủy khóa mới nhiệm kỳ 2022-2025. Trong tổng số 18 chi bộ, có 14 chi bộ bầu chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư chi bộ (trong đó có 01 chi bộ bầu khuyết Bí thư, 01 chi bộ bầu khuyết Phó Bí thư); có 04 chi bộ chỉ bầu Bí thư và Phó Bí thư.

Đại hội các Chi bộ diễn ra sôi nổi, khẩn trương, nghiêm túc,  phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo trình Đại hội. Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của các Chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here