CUỘC THI “TÌM HIỂU VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN NỀN TẢNG GIAO THÔNG SỐ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

0
57

Từ ngày 22/4/2024 đến ngày 28/4/2024 sẽ diễn ra CUỘC THI “TÌM HIỂU VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN NỀN TẢNG GIAO THÔNG SỐ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2024.

Thực hiện Văn bản số 1245/UBND-VXNV ngày 28/02/2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai nền tảng Giao thông số của Tổng Công Ty Truyền thông Đa phương tiện. Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về An toàn giao thông trên nền tảng Giao thông số” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024.

Thông qua cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, người lao động và nhân dân kiến thức và kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông an toàn.

link truy cập trang web: https://giaothongso.vn/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here