HƯỚNG DẪN VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ CÁC ỨNG DỤNG SỐ CƠ BẢN

0
151

1. Đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia

2. HD nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến

3. HD ký số trên Cổng dịch vụ công

4. HD thanh toàn qua cổng dịch vụ công quốc gia

5. Đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử -VNEID

6. HD sử dụng Bảo hiểm xã hội điện tử -VSSID

7. HD sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử cho cơ sở y tế

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here